Onze opleidingen

Wegcode en aanrijdingsformulier Thema 3

Deze module behandelt de wegcode voor vrachtwagenchauffeurs en buschauffeurs. De aanwezige kennis wordt opgefrist. De nieuwe items en de op stapel staande wijzigingen worden toegelicht. Aan de hand van een aantal voorbeelden wordt het aanrijdingsformulier ingevuld. De opleiding is erkend voor maximaal 20 deelnemers. Erkende module voor de rijbewijzen van de categorie C en D.

MPM-011

Klantvriendelijkheid en imago van de chauffeur Thema 3

Deze module bestaat uit een theoretische opleiding en een praktische toepassing. Het praktische luik van de opleiding omvat een rollenspel Erkende module voor rijbewijzen catg. C. De opleiding is erkend voor maximaal 15 deelnemers. Erkende module voor de rijbewijzen van de categorie C.

MPM-013

Omgaan met agressie voor buschauffeurs Thema 3

Deze module bestaat uit een theoretische opleiding en een praktische toepassing. Het praktische luik van de opleiding omvat een rollenspel Erkende module voor rijbewijzen catg. D. De opleiding is erkend voor maximaal 15 deelnemers.

MPM-014

Code de la route et constat aimable d'accident Thema 3

Deze Franstalige module behandelt de wegcode voor vrachtwagenchauffeurs en buschauffeurs. De aanwezige kennis wordt opgefrist. De nieuwe items en de op stapel staande wijzigingen worden toegelicht. Aan de hand van een aantal voorbeelden wordt het aanrijdingsformulier ingevuld. De opleiding is erkend voor maximaal 20 deelnemers. Erkende module voor de rijbewijzen van de categorie C en D.

MPM-015

Veiligheid en gezondheid Thema 3

Deze module bestaat uit een theoretisch luik, en een demonstratie met betrekking tot het correct heffen en tillen. In het theoretische luik gaat de aandacht naar: arbeidshygiëne – voeding - vermoeidheid en stress - alcohol en drugs - zithouding + heffen en tillen en persoonlijke beschermingsmiddelen. Daarnaast worden de praktijkoefeningen geïntegreerd. De opleiding is erkend voor maximaal 20 deelnemers. Erkende module voor de rijbewijzen van de categorie C.

MPM-023

Vervoer van gevaarlijke goederen onder de vrijstelling Thema 2

Welke hoeveelheden gevaarlijke goederen kan ik als chauffeur vervoer zonder over een ADR – opleidingsgetuigschrift te beschikken? Welke voorwaarden moeten onder welke omstandigheden nageleefd worden? Kortom, wegwijs in de ADR regelgeving. Aangevraagd voor het rijbewijs van de categorie C.

MPM-026

Gedrag bij ongeval + invullen van het Eropees aanrijdingsformulier Thema 3

Hoe reageren bij ongeval, hoe ageren bij noodmaatregelen? Dit wordt aangevuld met toelichting van het Europees aanrijdingsformulier. Aangevraagd voor de rijbewijzen van de categorie C & D.

MPM-027

Transport des Marchandises dangereuses visés par l'exemption Thema 2

Permis C

MPM-029

Actualisering van de wetgeving Thema 2

Keuze uit 3 van de 9 mogelijke onderdelen

MPM-037

ECO - Driving Theorie Thema 1

Theorie module van 3 u 30.

MPM-038 T

ECO Driving Praktijk Thema 1

Praktische module die volgt binnen de 60 dagen op de theorie.

MPM-038 P

Ladingzekering en lastverdeling Thema 1

Theoretische benadering met demo van de lesgever

MPM-039

Ergonomie Thema 3

Module waarin de juiste hef- en tiltechnieken aan bod komen

MPM-040

Rij- en rusttijden en CMR Thema 2

De rij- en rusttijden worden onder de aandacht gebracht. Opfrissing van het belang van het juist invullen van het vervoerdocument worden onder de aandacht gebracht.

MPM-041

EHBO Thema 3

Eerste hulp bij ongevallen. Theorie aangevuld met praktijk.

MPM-042

Rij- en rusttijden en gebruik digitale tachograaf Thema 2

De rij- en rusttijden worden onder de aandacht gebracht, evenals de overtredingen. De kandidaat kan oefenen met simulatoren.

MPM-043

ECO-DRIVING Théorie (Franstalig) Thema 1

Session théorique de 3 u 30

MPM-044 T

ECO-DRIVING conduire (Franstalig) Thema 1

Session pratique de 3 u 30 avec au minimum 3 u de conduite.

MPM-044 P

Temps de conduite et temps de repos + CMR Théme 2

Temps de conduite et temps de repos

MPM 046

Arrimage des charges et répartition des masses Théme 1

Arrimage

MPM - 047

Secourisme Théme 3

Pour permis C et D

MPM - 048

l'ergonomie théma 3

Pour permis C & D

MPM - 049

La mise à jour des connaissances de l'aptitude professionnelle théma 2

Pour Permis C

MPM - 050

Temps de conduite et temps de repos + Tachygraphe théma 2

Pour permis C & D

MPM - 045

adr basis dag 1 .

ADR basis Dag 1

ADR basis dag 1

ADR basis Dag 2 .

ADR basis Dag 2

ADR basis Dag 2

ADR basis Dag 3 .

ADR basis Dag 3

ADR basis dag 3

ADR vervolmaking basis dag 1 .

ADR vervolmaking basis dag 1

ADR vervolmaking basis dag 1

ADR vervolmaking basis dag 2 .

ADR vervolmaking basis dag 2

ADR vervolmaking basis dag 2

ADR vervolmaking Tank .

ADR vervolmaking Tank

ADR vervolmaking Tank

ADR Tank basis dag 1 .

ADR tank Basis dag 1

ADR Tank basis dag 1

ADR Tank Basis Dag 2 .

ADR Tank Basis Dag 2

ADR Tank basis Dag 2

Vervoer van voeding Thema 2

Vervoer van voeding

MPM-051 Vervoer van voeding

Internationale wegcode Thema 2

Internationale wegcode

MPM-058 Internationale wegcode

Uitzonderlijk vervoer Thema 1

Uitzonderlijk vervoer

MPM-052 Uitzonderlijk vervoer

Voertuigtechnologie Thema 1

Voertuigtechnologie

MPM 054 Voertuigtechnologie

Transport Exceptionnel Thema 1

Transport exceptionnel

MPM 055 Transport Exceptionnel

Defensief rijden theorie Thema 1

Deel 1 van de opleiding, gevolgd door MPM 056 P

MPM 056 T Defensief rijden

Conduite défensive Théorie Thema 1

Suivi par MPM 057 P

MPM 057 T Conduite défensive

Defensief rijden Praktijkgedeelte Thema 1

Voorafgegaan door MPM 056 T

MPM 056 P Defensief rijden

Conduite défensive Pratique Thema 1

Après MPM 057 T. Pratique individuelle

MPM 057 P Conduite défensive Pratique

Wegcode en aanrijdingsformulier Thema 2

Wegcode en aanrijdingsformulier

MPM - 059

Temps de conduite et repos et CMR Théme 2

Temps de conduite et CMR

MPM-046

Code de la route et le constat amiable Thème 2

Wegcode en aanrijdingsformulier

MPM - 060